Styret 2023/24

Hansakattens styre 2023/24


Styremedlemmer:

Utstillingsekretær/leder:


Norma Gjerde / Elin Lundberg/ Styret

Varamedlemmer:

Valgkomite 2024


Wenche Berg Husebø

mobil: 936 84 461

mail:

wenc-b-h@online.no