Styret 2022

Hansakattens styre 2022/23


Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Valgkomite 2021

Wenche Berg Husebø

mobil: 936 84 461

mail:

wenc-b-h@online.no